Фирмата е оборудвана с най-високотехнологични машини за пране на килими, китеници, губери  и други текстилни постелки.
2. Продуктите, които използваме за пране са антибактериални, антиалергични, антистатични омекотители, които избистрят цветовете на водеща световна фирма.
3. За чист и здравословен дом използваме екологично чисти препарати и материали за почистване на дома.
4. Транспорта ни е безплатен и целогодишен от и до адрес на клиента само за гр. Пловдив
5. Всяка бройка се пере по отделно.
6. Работим целогодишно.
7. Служителите на фирмата нямат право да влизат в домовете на клиентите за събиране или разгъване на килими.
8. Килимите трябва да бъдат навити на руло в близост довходната врата на Вашето жилище.Приемането и доставката на килими става на входа на жилищната сграда. Услугата „качване до входна врата“ се таксува по 10 лв. за поръчка!
9. За да Ви предоставим качествено изпиране и доставкадо Вашия дом или офис на предоставените килими щеса ни необходими 7 – 8 дни
10. Фирмата не носи отговорност за килими, които са предоставени за пране: скъсани от неправилна експлоатация, изгнили, с разплетен оверлог, проядени от молци, с петна от восък, вино, маркер, мастило, телесни течности и други.
11. След доставката на изпраните килими изпрани, те трябва да се извадят от транспортното фолио.
12. Доставените килими да не се съхраняват в транспортното фолио продължително време.
13. Рекламации се приемат в срок от 12 часа, след доставкана телефон 0876045405 или се подава заявление за рекламация от потребителя.
16. Минимална стойност на заявка 30 лева.
17. Килими общо тегло под 10 кг се тарифират 30 лева
18. С даването на поръчката, Вие приемате общите условия.
19. При промяна на адрес на доставката или смяна на телефонен номер, всеки клиент е необходимо да уведими своевременно на телефон 0876045405
20. Предоставените за почистване килими, които са непотърсени или при невъзможност да се свържем с клиента след 30 дни от изпълнение на поръчката сетаксуват 1 лев на ден за съхранение в гардероб.
21. При повреден килим от страна на служител на фирмата: в процеса на пране,  авария, природно бедствия, загубаили други възниканли обстоятелства по доказана вина на фирмата,  се подава заявление за рекламация.
22. Потребителят има право да подаде заявление за рекламация, като приложи касова бележка и/или фактура отговаряща на вида и размера на килима, при условия  на точка 21 от настоящите Общи правила
23. При изплащане на сумата за обезщетение от страна на фирмата при условия на точка 21 от настоящите Общи правила,  потребителят на услугата е необходимо да предостави касова бележка и/или фактура отговаряща на вида и размера на килима.
24. При условия на точка 21 от настоящите Общи правила, ако потребителят на услугата не предостави касова бележка и/или фактура отговаряща на вида и размера на килима , фирмата прави преценка на размери,  вид и цена  отговарящи на повредения килим.
25. При условия  на точка 21 от настоящите Общи правила, ако потребителят на услугата  не разполага с касова бележка и/или фактура отговаряща на вида и размера на килима , фирмата прави преценка на размери,  вид и цена  отговарящи на повредения килим.
26. Обещетението се изразява в изплащане на сума или закупуване на нов килим с размери,  вид и цена  отговарящи на повредения по преценка на фирмата.
27. Фирмата уведомява писмено потребителя в срок от 5 (пет) дни от датата на рекламационното писмо, за становището  и обещетението.
28. Рекламанта се запознава срещу подпис със становището на фирмата.
29. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнение на услугата и доставка на кимима  ще бъдат решавани от страните в рамките на добрия тон, чрез разговори, срещи и консултации до постигане на взаимно съгласие, и в най-кратки срокове.
30. Фирмата  се освобождава от отговорност при забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, извънредна епидемична обстановка, които се установяват от съответните компетентни органи.
31. Фирмата има право да промени общите условия при възникнала необходимост – при въвеждане на нови услугу или други причини.
32. Настоящите Общи правила са публични за потребителите, чрез публикуването им на интернет страницата https://clean-house.bg/obshti-usloviya/
33. За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
34. Рекламации се завеждат до 24 часа от получаването на килима/те, след като се изкарат от транспортното фолио,