Фирмата е оборудвана с най-високотехнологичнимашини за пране на килими, одеала, юргани, китеници, губери  и други
2. Продуктите, които използваме за пране саантибактериални, антиалергични, антистатичниомекотители, които избистрят цветовете на водещасветовна фирма.
3. За чист и здравословен дом използваме екологичночисти препарати и материали за почистване на дома.
4. Транспорта ни е безплатен и целогодишен от и до адрес на клиента само за гр. Пловдив
5. Всяка бройка се пере по отделно.
6. Работим целогодишно.
7. Служителите на фирмата нямат право да влизат в домовете на клиентите за събиране или разгъване накилими.
8. Килимите трябва да бъдат навити на руло в близост довходната врата на Вашето жилище.Приемането и доставката на килими става на входа на жилищната сграда. Услугата „качване до входна врата“ се таксува по 5 лв. за поръчка!
9. За да Ви предоставим качествено изпиране и доставкадо Вашия дом или офис на предоставените килими щеса ни необходими 7 – 8 дни
10. Фирмата не носи отговорност за килими, които сапредоставени за пране: скъсани от неправилнаексплоатация, изгнили, с разплетен оверлог, проядениот молци, с петна от восък, вино, маркер, мастило, телесни течности и други.
11. Непотърсени повече от 20 дни от изпълнение на заявкаизпрани килими трябва да се извадят от транспортнотофолио.
12. Доставените килими да не се съхраняват в транспортното фолио.
13. Рекламации се приемат в срок от 12 часа, след доставкана телефон 0876045405 или се подава заявление за рекламация от потребителя.
16. Минимална стойност на заявка 10 кг./20лева.
17. Килими обща квадратура под 10 кг.се смятат за 10 кг.
18. С даването на поръчката, Вие приемате общитеусловия.
19. При промяна на адрес на доставката или смяна на телефонен номер, всеки клиент е необходимо да уведими своевременно на телефон 0876045405
20. Предоставените за почистване килими, които са непотърсени или при невъзможност да се свържем с клиента след 30 дни от изпълнение на поръчката сетаксуват 1 лев на ден за съхранение в гардероб.
21. При повреден килим от страна на служител на фирмата: в процеса на пране,  авария, природно бедствия, загубаили други възниканли обстоятелства по доказана вина на фирмата,  се подава заявление за рекламация.
22. Потребителят има право да подаде заявление за рекламация, като приложи касова бележка и/или фактура отговаряща на вида и размера на килима, при условия  на точка 21 от настоящите Общи правила
23. При изплащане на сумата за обезщетение от страна на фирмата при условия на точка 21 от настоящите Общи правила,  потребителят на услугата е необходимо да предостави касова бележка и/или фактура отговаряща на вида и размера на килима.
24. При условия на точка 21 от настоящите Общи правила, ако потребителят на услугата не предостави касова бележка и/или фактура отговаряща на вида и размера на килима , фирмата прави преценка на размери,  вид и цена  отговарящи на повредения килим.
25. При условия  на точка 21 от настоящите Общи правила, ако потребителят на услугата  не разполага с касова бележка и/или фактура отговаряща на вида и размера на килима , фирмата прави преценка на размери,  вид и цена  отговарящи на повредения килим.
26. Обещетението се изразява в изплащане на сума или закупуване на нов килим с размери,  вид и цена  отговарящи на повредения по преценка на фирмата.
27. Фирмата уведомява писмено потребителя в срок от 5 (пет) дни от датата на рекламационното писмо, за становището  и обещетението.
28. Рекламанта се запознава срещу подпис със становището на фирмата.
29. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнение на услугата и доставка на кимима  ще бъдат решавани от страните в рамките на добрия тон, чрез разговори, срещи и консултации до постигане на взаимно съгласие, и в най-кратки срокове.
30. Фирмата  се освобождава от отговорност при забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, извънредна епидемична обстановка, които се установяват от съответните компетентни органи.
31. Фирмата има право да промени общите условия при възникнала необходимост – при въвеждане на нови услугу или други причини.
32. Настоящите Общи правила са публични за потребителите, чрез публикуването им на интернет страницата https://clean-house.bg/obshti-usloviya/
33. За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
34. Рекламации се завеждат до 24 часа от получаването на килима/те, след като се изкарат от транспортното фолио,